Eerste telefonische consult
In een eerste telefonisch consult van ongeveer een kwartier bespreken we aan de hand van je hulpvraag of ik je verder kan helpen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek €25
In het kennismakingsgesprek thuis in je of jullie eigen, vertrouwde omgeving nemen we uitgebreider de tijd om elkaar te leren kennen, licht ik toe wat er kan worden verwacht en hoe mijn werkwijze is. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. De kosten bedragen €25.

Persoonlijke begeleiding €65
Een individuele sessie duurt een uur. De kosten bedragen €65. Bij de ene persoon volstaan een aantal gesprekken, een ander kan wat langer nodig hebben. Het is per persoon wisselend hoeveel sessies wenselijk zijn. Mijn begeleiding past zich hierin aan. Een inschatting hiervan, maar ook frequentie en werkwijze bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

Begeleiding bij levend verlies en palliatieve levensfase op aanvraag
Emotionele en praktische ondersteuning in een laatste levensfase stem ik af op wat nodig en wat gewenst is. Hoe ga je om met naderend afscheid, hoe neem je afscheid, maar ook hoe laat je achter wat je lief is. Tevens kan ik je informeren over wensen ten aanzien van een uitvaart. In overleg geven we vorm en inhoud en aan de hand daarvan wordt een offerte opgesteld.

Intuïtief schrijven voor jezelf met lotgenoten
De workshop intuïtief schrijven vanuit je hart vinden een aantal keer per jaar met verschillende thema’s plaats. Je schrijft voor jezelf in een kleine groep gelijkgestemden. Details volgen bij aanbod.

Lotgenotencontact
Ik werk samen met Stichting Rouwgroep Breda. Iedere eerste woensdagavond van de maand worden ontmoetingen georganiseerd met mensen die ervaringen rondom verlies en rouw met elkaar willen delen in Het Gele Huis te Princenhage. Tevens wordt er gewandeld. Dat is van oktober t/m maart op de laatste zondagochtend van de maand van 11:00-12:00 uur. En van april t/m september op de laatste woensdagavond van de maand van 19:00 tot 20:00 uur.

De cursus ‘Ik Rouw’ bied ik in samenwerking met Stichting Rouwgroep Breda eens in de zoveel tijd aan. Daarin begeleid ik een kleine, vaste groep deelnemers gedurende een vast aantal bijeenkomsten, waarin alle ruimte is om met elkaar te delen en dieper op de onderwerpen in te gaan.

Herkenning en aan een half woord genoeg hebben is de kracht van lotgenotencontact.

Kijk voor meer informatie op de website www.rouwgroepbreda.nl .

Ter info:

Voor een bezoek aan huis worden binnen een straal van 10 km geen extra kosten kosten in rekening gebracht, daarbuiten wordt een kleine kilometervergoeding gevraagd van €0,20 per kilometer.

De sessies bij Emoveere worden vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Mogelijk komen deze in aanmerking voor een tegemoetkoming via de WMO van de Gemeente, de werkgever, uitkeringsinstantie, of vanuit een PGB.

Ik wil je vragen om uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per email door te geven als een afspraak niet door kan gaan. Als de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, ben ik helaas genoodzaakt deze wel in rekening te brengen. Met uitzondering van bijzondere omstandigheden.